FAQ

 

1.       Jak mogę dokonać płatności za usługi?

Odp.: W celu zakupu płatnych usług portalu trzeba przejść do zakładki PODMIOT lub PAKIETY USŁUG, kliknąć przycisk KUP PAKIET USŁUG, wybrać odpowiedni pakiet usług i dokonać płatności. ---Cennik---

 

2.       Jak mogę przedłużyć abonament na usługi?

Odp.: Po upłynięciu 30 dni od momentu aktywacji płatnego pakietu usług trzeba ponownie zakupić ten sam lub inny płatny pakiet usług.

 

3.       W jaki sposób mogę zakończyć korzystanie z płatnych usług?

Odp.: Usługa będzie aktywna 30 od momentu udostępnienia jej. Po tym okresie, jeśli nie zostanie ona (lub inna płatna usługa) wykupiona ponownie, zostaje dezaktywowana i nastąpi powrót do darmowego pakietu standardowego.

 

4.       Jak mogę zamienić pakiet usług?

Odp.: Po upłynięciu 30 dni od momentu aktywacji płatnego pakietu usług trzeba ponownie zakupić inny płatny pakiet usług.

 

5.       Jak mogę złożyć zapytanie ofertowe?

Odp.: W celu złożenia zapytania ofertowego trzeba zarejestrować się na portalu a następnie przejść do zakładki MOJE OFERTY NAJMU, która znajduje się w zakładce MOJE KONTO. Po kliknięciu przycisku DODAJ trzeba wypełnić formularz oraz wysłać go. W tym momencie administrator musi zaakceptować zapytanie ofertowe. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu osoba składająca zapytanie ofertowe będzie poinformowana drogą mailową.

 

6.       Czym jest portal megalerie.pl?

Odp.: Portal megalerie.pl to innowacyjny projekt, który pozwala zarządcom powierzchni handlowych i usługowych ułatwić, przyspieszyć oraz zaoszczędzić środki finansowe na wieloaspektowym zarządzaniu powierzchniami handlowymi oraz usługowymi poprzez specjalne narzędzia: aukcji, zarządzania oraz marketingu a firmom handlowym i usługowym możliwość szybszego znalezienia odpowiedniej dla nich powierzchni, jak również łatwiejsze monitorowanie obiegu dokumentów związanych z najmem powierzchni.

 

7.       Co daje rejestracja na portalu?

Odp.: Dzięki rejestracji na portalu udostępniane są pełne informacje dotyczące wszystkich aktualnych aukcji powierzchni handlowych lub usługowych, jak również otrzymuje się możliwość do skorzystania z płatnych usług portalu, tj.: modułu aukcji, modułu zarządzania powierzchnią oraz modułu marketingowego.

 

8.   Jak można zarejestrować się na portalu?

Odp.: W celu darmowej rejestracji na portalu wystarczy w prawym górnym rogu ekranu kliknąć przycisk ZAŁÓŻ KONTO a następnie wypełnić formularz rejestracyjny. Kolejne kroki potrzebne do aktywacji konta są podawane na bieżąco wraz z postępem procesu rejestracji.

 

9.   Co zrobić, gdy zapomnę hasła do konta?

Odp.: Jeśli zdarzy się zapomnieć hasła do swojego konta, w bardzo łatwy sposób można skorzystać z funkcji zmiany hasła, która jest dostępna po kliknięciu na przycisk ZALOGUJ a następnie przycisk ZAPOMNIAŁEM HASŁA. Kolejne etapy tego procesu są pokazywane na ekranie monitora.

 

10.   Jak można zmienić hasło do konta?

Odp.: W celu zmiany hasła do konta wystarczy kliknąć na zakładkę MOJE KONTO, a następnie kliknąć przycisk ZMIEŃ HASŁO. Kolejne kroki będą prezentowane na ekranie monitora.

 

11.   Chciałbym zrezygnować z konta na portalu. Co należy zrobić?

Odp.: Jeśli chcą Państwo, aby dane wprowadzone podczas użytkowania konta zostały zachowane, po zakomunikowaniu tego faktu, admistracja portalu dezaktywuje konto z możliwością ponownej aktywacji w przyszłości (max. 6 miesięcy po ostatnim zalogowaniu się na portalu). Po tym czasie dane zostaną skasowane i trzeba będzie ponownie wprowadzić je w przyszłości. 

 

12.   Jak można skontaktować się z odpowiednim działem na portalu?

Odp.: W celu skontaktowania się z odpowiednim działem portalu trzeba przejść do zakładki KONTAKT i wybrać odpowiedni adres e-mail lub skorzystać z formularza dostępnego w zakładce KONTAKT.

 

13.   Zauważyłem błąd lub nieodpowiednie treści na portalu. Co mogę zrobić?

Odp.: Jeżeli zauważyli Państwo jakikolwiek błąd lub nieodpowiednie treści, administrator portalu będzie wdzięczny za niezwłoczną informację na adres e-mail, który znajduje się w zakładce KONTAKT.

 

14.   Dla kogo przeznaczony jest portal megalerie.pl?

Odp.: Portal megalerie.pl to jest przeznaczony dla zarządców powierzchni handlowych oraz usługowych oraz dla wszystkich firm, które są najemcami w ww. powierzchniach. 

 

 

 

 

 

Słowniczek pojęć

 

Administrator Systemu  celem zadań wykonywanych przez Administratora jest organizowanie pracy systemu i innych użytkowników oraz zapewnienie ciągłości i prawidłowości pracy systemu.

 

Administrator Zarządcy Powierzchni Handlowych  osoba wskazana w podmiocie wynajmującym powierzchnie handlowe oddelegowana do obsługi systemu. W szczególności osoba, która rejestruje Zarządcę Powierzchni Handlowych w systemie.

 

Internauta  osoba przeglądająca strony internetowe systemu w celu zdobycia ogólnodostępnych informacji o podmiotach zarejestrowanych w systemie (wizytówki podmiotów) lub zapoznania się z aukcjami dotyczącymi powierzchni handlowych, które aktualnie się odbywają. Internauci nie są zarejestrowani w systemie i dlatego posiadają mocno ograniczone uprawnienia do korzystania z usług systemu.

 

Kontrahent  prowadzi różnego rodzaju działalność gospodarczą handlową lub usługową, której wykonywanie jest powiązane z Zarządcą Powierzchni Handlowych. Kontrahentami są najemcy, podnajemcy powierzchni handlowych jak również dostawcy i inne podmioty. Kontrahent w systemie jest rejestrowany przez Zarządcę, który wprowadza jego dane. Monitoruje koszty eksploatacji powierzchni handlowej, odbiera dokumenty związane ze sprzedażą od Zarządcy. Może kontaktować się z Zarządcą. Uczestniczy w aukcjach jako strona zgłaszająca zapotrzebowanie na powierzchnię do wynajęcia lub odpowiadająca na zapytanie Zarządcy Powierzchni Handlowych.

 

Operator Kontrahenta  osoba wskazana w podmiocie kooperującym z Zarządcą Powierzchni Handlowych oddelegowana do obsługi systemu. Jest rejestrowany w systemie przez Zarządcę.

 

Operator Zarządcy Powierzchni Handlowych – osoba wskazana w podmiocie wynajmującym powierzchnie handlowe oddelegowana do obsługi systemu.

 

System płatności internetowych – system, w którym Klienci będą dokonywać płatności za korzystanie z usług. System powinien zwracać informację o dokonaniu płatności – powodzeniu transakcji lub informację o błędzie.

 

Zarządca Powierzchni Handlowych – osoba posiadającą jedną lub więcej powierzchni, które wynajmuje najemcom. Zarządca rejestruje powierzchnie handlowe, rejestruje również kontrahentów (najemców, podnajemców, dostawców, itd.) oraz koszty, które ponosi w związku z eksploatacją. Wystawia i rejestruje dokumenty sprzedaży przekazując je kontrahentom. Ponadto może zarządzać emisją treści na wyświetlaczach zlokalizowanych w nieruchomościach Zarządcy. Uczestniczy w aukcjach jako strona oferująca powierzchnię do najmu lub odpowiadająca na zapytanie najemcy.

 

 

 

 

 

Opis zakładek MOJE KONTO

 

Moje dane – miejsce, gdzie znajdują się wszystkie podstawowe dane Zarządcy Powierzchni Handlowych (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail), opcja otrzymywania powiadomień o zapytaniach ofertowych oraz lista uprawnień Zarządcy. W tym miejscu można edytować podstawowe dane oraz zmienić hasło do konta.

 

Podmiot – zakładka przedstawiająca podstawowe dane firmy Zarządcy Powierzchni Handlowych (nazwa, ulica, kod pocztowy, miejscowość, NIP, REGON, URL strony WWW, logo firmy, numer telefonu, opis działalności, konto bankowe), opcję przygotowania biuletynu oraz wybrany pakiet usług. Dane firmy można edytować. Również w tym miejscu znajduje się lista wszystkich pracowników organizacji. Ich dane i uprawnienia mogą być edytowane a poszczególni pracownicy mogą być zablokowani.

 

Nieruchomości – ta zakładka prezentuje listę wszystkich nieruchomości, które Zarządca Powierzchni Handlowej posiada. Oprócz podstawowych danych (nazwa, województwo, godziny otwarcia, numer telefonu, opis nieruchomości, wskaźnik rocznej indeksacji cen) istnieje możliwość dodania fotografii oraz planu nieruchomości.  

 

Kontrahenci – zakładka, w której znajduje się lista wszystkich kontrahentów, z którymi współpracuje Zarządca Powierzchni Handlowych. Istnieje kilka możliwości wyszukania danych kontrahentów poprzez filtry.

 

Moje kategorie cen najmu – lista wszystkich pakietów cenowych wprowadzonych przez Zarządcę Powierzchni Handlowych.  Istnieje możliwość wybrania waluty oraz stawki podatku.

 

Dokumenty – lista wszystkich dokumentów, które znajdują się w obiegu między Zarządcą a jaego kontrahentami. W tym miejscu można generować, wystawiać i przyjmować faktury.

 

Rozliczenia – lista operacji finansowych dokonanych u Zarządcy.

 

Zapytania ofertowe – lista wszystkich propozycji Zarządcy odnośnie możliwości najmu powierzchni handlowej.

 

Złożone oferty – lista złożonych przez Zarządcę ofert od firm zainteresowanych najmem powierzchni.

 

Reklamy – lista wszystkich dostępnych w placówkach handlowych Zarządcy nośników reklamy.