Co to jest konto oszczędnościowe?

Każdy, kto posiada jakieś oszczędności (nawet te najmniejsze), powinien zadbać, by byłe one bezpieczne i stale się pomnażały. Pamiętajmy, że pieniądze, które nie zabierają, realnie tracą na swojej wartości w wyniku działania zjawiska inflacji. Odpowiednią opcją dla zabezpieczenia naszych oszczędności jest konto oszczędnościowe, które da nam pełną swobodę w dostępie do swoich pieniędzy, a jednocześnie umożliwi nam, by  się systematycznie powiększały.

Konto oszczędnościowe – jak to działa?

Konto oszczędnościowe można zdefiniować jako pewien rodzaj rachunku bankowego, który pozwoli nam na gromadzenie dodatkowych oszczędności. Środki gromadzone na rachunkach oszczędnościowych są zwykle wyżej oprocentowane niż te, które gromadzimy na rachunkach bieżących, służących nam głównie do wypłacania gotówki z bankomatu czy wykonywania przelewów. Istotną zaletą konta oszczędnościowego jest to, że umożliwia nam elastyczne dysponowanie naszymi środkami. W przeciwieństwie do tradycyjnej lokaty pozwala nam na wypłatę środków w dowolnej chwili bez ryzyka utraty odsetek. Do konta możemy również systematycznie wpłacać nowe środki, dzięki czemu będziemy mogli zwiększyć poziom naszych oszczędności.

Oprocentowanie na koncie oszczędnościowym

Oprocentowanie naszego konta oszczędnościowego zależne jest od stóp procentowych, które ustalane są przez NBP. Poziom stóp zależy z kolei od wielu zmiennych, m.in. od aktualnej sytuacji gospodarczej oraz obecnego poziomu inflacji. Upraszczając możemy przyjąć, że im niższy poziom inflacji, tym niższe stopy procentowe, a co za tym idzie niższe oprocentowanie depozytów.

Odsetki na koncie oszczędnościowym naliczane są zazwyczaj w skali miesięcznej (kapitalizacja miesięczna). Przyczyni się to do tego, że kwota, od której wyliczane są odsetki, będzie wyższa –  zawiera się w niej nasz kapitał i już procent, wypracowany we wcześniejszym okresie. Należy mieć na uwadze to, że od naliczonych nam odsetek każdego miesiąca zostanie automatycznie pobrany podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Wynosi on 19%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *