Czym zajmuje się komornik?

Komornik to zawód, który większości z nas kojarzy się raczej pejoratywnie. Czynności egzekucyjne, za których prowadzenie odpowiedzialny jest komornik są bardzo przykre dla większości osób, których dotyczą. Tak naprawdę wiele osób nie wie jednak na czym do końca polega praca komornika i to właśnie z tego powodu zawód ten darzony jest nieufnością. Czym więc zajmuje się komornik?

Czym zajmuje się komornik i jaka jest specyfika jego zawodu?

Wykonywanie zawodu komornika oraz wszelkie kwestie z tym związane reguluje rzecz jasna akt prawny powszechnie obowiązujący. Jest nim Ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowniczych, która to weszła w życie stosunkowo niedawno, bo 1 stycznia 2019 roku. Nie sposób ukryć, że praca komornika jest dość mocno złożona. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna jest za realizację wielu zadań. Komornik jest osobą, która odpowiedzialna jest za odzyskiwanie szeroko rozumianych długów. Najczęściej komornicy działają przy sądach rejonowych. Do zakresu obowiązków, które należą do komornika należy wliczyć również sporządzanie protokół oraz wykonywanie spisu inwentarza. Oczywiście wszystkie te zadania komornik realizuje na polecenie uprawnionego organu. Bardzo ważne jest również to, aby komornicy niezwłocznie po uzyskaniu należności przekazywali je podmiotowi, któremu się one należą z punktu widzenia prawa.

Czym jeszcze zajmuje się komornik sądowy?

Jak już wspomniano powyżej, komornicy sądowi są odpowiedzialni za odzyskiwanie długów. Prowadzą szeroko pojęte czynności egzekucyjne na zlecenie uprawnionych organów. Cechuje ich niezawisłość, ale są zobligowani do przestrzegania przepisów prawnych o charakterze powszechnie obowiązującym. Aby móc wykonywać zawód komornika, niezbędne jest spełnienie określonych warunków. Należy między innymi ukończyć studia prawnicze, mieć nieposzlakowaną opinię oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To jednak tylko niektóre z warunków, które każdy musi spełnić, jeżeli chce zostać komornikiem sądowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *