Jak odprawić towar z Chin?

Aby z sukcesem prowadzić biznes z Chinami, należy szczegółowo zaznajomić się ze wszystkimi kluczowymi procedurami. To właśnie one zapewnią płynną wymianę towarów między krajami i bezpieczną transakcję. Ich celem jest ustalenie właściwej kategorii towaru i pobranie odpowiednich należności celno-skarbowych. Odprawa celna to wieloetapowy proces, z którym należy się zapoznać jeszcze zanim zaczniemy sprowadzać towary z Chin. Należy mieć właściwe dokumenty, które są niezbędne, aby transport mógł odbyć się bezkonfliktowo i w ustalonym czasie, bez zbędnych opóźnień.

Czy muszę mieć numer EORI?

EORI to numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, który musi posiadać każdy importer. Przedsiębiorcom w Unii Europejskiej przyznawany jest wyłącznie jeden, unikatowy numer EORI. Jest on obowiązkowy w wymianie handlowej pomiędzy państwami UE i krajami trzecimi. Wynika to z przepisów związanych z wprowadzeniem towarów na teren UE i ich eksportem. Brak numeru EORI uniemożliwia import artykułów z państw nienależących do Unii Europejskiej oraz prowadzi do zatrzymania towarów przez Urząd Celny.

Numer EORI składa się z:

  • dla podmiotów krajowych: litery „PL” z przodu, a następnie numer NIP i ciąg do 17 znaków,
  • dla podmiotów z krajów trzecich: litery „PL” na początku, następnie ciąg 14 cyfr i znak „Z” na końcu.

Czym jest kod celny?

Kod celny to ciąg sześciu cyfr, który podczas odprawy umożliwia identyfikację towarów według przypisanych konkretnych znaczeń pod cyfry. Zawarty jest w Zharmonizowanym Systemie Oznaczania i Kodowania Towarów, w skrócie Systemie Zharmonizowanym (HS – Harmonized System).

Każdy produkt ma przypisany własny kod celny, na podstawie którego można sprawdzić jego stawkę celną, indywidualną dla różnych wyrobów. Wskazuje również dla urzędu celnego, czy towar podlega pod dodatkowe wymagania, np. certyfikaty lub inspekcję graniczną. Przy odprawie celnej importer musi znać kod celny towaru, by mogła zostać naliczona odpowiednia stawka cła wraz z VAT-em.

Kody celne przydzielone do tego samego rodzaju wyrobu powinny dzielić sześć pierwszych cyfr:

  • pierwsze dwie wskazują sekcję
  • środkowe dwie oznaczają kategorię
  • ostatnie dwie są podpozycją danej kategorii.

Dokumenty potrzebne do odprawy celnej

  • Faktura handlowa (Commercial Invoice) – dokument, który dostawca wystawia dla importera, wzywający do zapłaty za towary. Musi mieć datę wystawienia, kompletne dane importera oraz dostawcy, specyfikację ładunku (ilość, cena, wartość ogólna), oraz warunki przewozu.
  • List przewozowy (Bill of Lading) – dokument, który potwierdza przyjęcie ładunku przez przewoźnika. Zawiera dane o nadawcy przesyłki, zawartość i wagę paczki, oraz dane odbiorcy. List przewozowy powinien mieć cztery egzemplarze – pierwszy dla odbiorcy, drugi pozostający w miejscu nadania, trzeci służący pokwitowaniu i ostatni dla nadawcy.
  • Packing List (Specyfikacja) – również lista pakowa, jest dokumentem sporządzanym w j. angielskim dla produktów importowanych do Unii. Brak niezbędnych danych w dokumencie lub błędy opóźnią tranzyt, a ładunek zostanie zatrzymany. Packing List to po prostu wykaz transportowanych towarów, który zawiera także informacje odnośnie dostawcy, odbiorcy i warunków dostawy. Dane muszą pokrywać się z tymi, które widnieją na fakturze handlowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *