Rejestracja w urzędzie pracy krok po kroku

Wielu osobom w wieku produkcyjnym dane było złożyć wizytę, nierzadko niejedną, w urzędzie pracy. Kierują swoje kroki do państwowych przybytków, aby zasygnalizować chęć podjęcia zatrudnienia, licząc jednocześnie na pomoc urzędników w tym zakresie. Zanim jednak o tę pomoc można się ubiegać, należy przejść przez proces rejestracji, który przybierać może formę tradycyjną lub bardziej nowoczesną.

Wypełnienie formularza podstawą rejestracji w urzędzie pracy

Zanim petent pojawi się w urzędzie, musi wypełnić kartę rejestracji, z którą później zgłasza się do odpowiedniego stanowiska, ubiegając się o przyznanie statusu osoby bezrobotnej. Druk ten można przygotować w formie papierowej, która do pobrania jest w placówce świadczącej usługi pośrednictwa pracy. Ta tradycyjna forma przekazywania danych nadal ma rzeszę zwolenników, lecz coraz częściej petenci decydują się na internetowe wypełnienie formularza. Skraca to czas spędzony przy stanowisku, zarazem umożliwiając wybór preferowanej daty oraz godziny wizyty w urzędzie.

Wypełnienie formularza drogą elektroniczną i dokończenie rejestracji w placówce w wybranym terminie pozwala zaoszczędzić czas, lecz istnieje sposób, dzięki któremu rejestracji można dokonać bez konieczności wychodzenia z domu o dowolnej porze. Jest to opcja polecana osobom posiadającym podpis elektroniczny albo profil zaufany ePUAP. Wówczas cały proces odbywa się w sieci, gdzie podaje się stosowne dane i załącza wymagane dokumenty w zeskanowanej formie.

Dokumenty potrzebne podczas rejestracji

Przed wizytą w urzędzie pracy należy przygotować najważniejsze dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie a także edukację. Urzędnikowi należy także przedstawić dokument potwierdzający tożsamość. Wymagana jest karta rejestracji – jeśli wypełniono ją drogą elektroniczną, będzie ona widniała w systemie. W innym przypadku należy przekazać ją uzupełnioną w formie papierowej. Istotne jest, by mieć przy sobie oryginał świadectwa ostatniej ukończonej szkoły, a także wszystkie umowy, jakie do tej pory były zawarte.

Jeśli świadczono pracę na podstawie umowy o pracę, koniecznie trzeba pamiętać o świadectwie pracy. Również wykonywane zlecenia, kontrakty lub dzieła należy potwierdzić oryginałem umowy. Zatem bez względu na formę zatrudnienia, trzeba udokumentować jego dotychczasowy przebieg.

Gdy petent korzysta z profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego i rejestracji dokonuje z pominięciem wizyty w placówce, również musi te dokumenty przygotować i załączyć ich skany do wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *