Spadek po rodzicach – co warto o nim wiedzieć?

Formy otrzymania spadku.

Pierwszą i podstawową zasadą jest, że otrzymanie spadku wymaga potwierdzenia jego przyjęcia, niezależnie od tego, przez kogo jest on przekazywany. Tym samym, spadku po rodzicach można nie przyjąć. Rodzice mogą wyrazić swoją wolę co do posiadanego majątku w drodze testamentu – sporządzonego jeszcze przed śmiercią. W przypadku braku testamentu, dziedziczenie następuje na drodze sądowej – co pociąga za sobą mniejsze lub większe trudności, w zależności od ilości spadkobierców oraz umiejętności ich porozumienia między sobą.

Co warto wiedzieć po uzyskaniu informacji o spadku?

Od strony czysto technicznej, po wystąpieniu okoliczności skutkujących koniecznością przeprowadzenia procesu spadkowego (śmierć rodziców), należy dokonać weryfikacji, co dokładnie jest przedmiotem spadku. W następnej kolejności, dobrze jest sprawdzić, czy jego elementy – w szczególności w przypadku gdy w grę wchodzą nieruchomości – nie są w jakiś sposób obciążone prawami osób trzecich, które będą wymagały od spadkobierców zaspokojenia. Dotyczy to na przykład kredytów zaciągniętych na hipotekę lub pod zastaw określonych nieruchomości. Stanowi to o tyle istotną czynność, iż – w skrajnych przypadkach – przyjęcie spadku może być w sposób znaczący niekorzystne. W związku z czym, weryfikacji tej należałoby dokonać jeszcze przed podjęciem decyzji o przyjęciu spadku. Oczywiście, zrozumiałym jest, iż w przypadku tak szczególnym jak spadek po rodzicach, sprawa nie zawsze jest prosta, gdyż w grę w chodzi jeszcze aspekt sentymentalny. Niemniej, pewne sprawy warto sprawdzić wcześniej, aby uniknąć późniejszych kłopotów z ewentualnymi wierzycielami. Jak wiadomo, kontakty z najbliższymi bywają różne. Nie wspominając o przypadkach, gdy rodzice – zwłaszcza ci, będący w podeszłym wieku – mogą stać ofiarami naciągaczy i oszustów, wskutek których podejmują nieprzemyślane decyzje kredytowe. Co więcej, w późniejszym czasie z obawy albo ze wstydu nie informują o tym najbliższych. Są to skrajne przypadki, których jednak nie można wykluczyć.

Spadek po rodzicach a podatek.

Znacznie przyjemniejszą kwestię stanowi natomiast fakt, iż po powzięciu informacji o uzyskaniu spadku po rodzicach, wiąże się to co prawda z powstaniem obowiązku podatkowego na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn, ale można w dość prosty sposób zapłaty tego podatku uniknąć. Ww. ustawa przewiduje bowiem zwolnienia podatkowe dla dziedziczenia od osób pozostających w określonym stopniu pokrewieństwa, w tym w szczególności na poziomie dzieci-rodzice. Konieczne jest jednak dokonanie w terminie 6 miesięcy od daty sądowego stwierdzenia nabycia spadku sformalizowanego zgłoszenia do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania spadkobiercy. Najbezpieczniej jest, niezwłocznie po rozprawie sądowej dotyczącej stwierdzenia nabycia spadku, skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym w celu ustalenia niezbędnych formalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *