Jak zapewnić sobie finansową niezależność?

Niezależność finansową można osiągnąć w każdym momencie życia. Jednak, aby do tego doszło, potrzebne jest dogłębne przemyślenie wydatków i ścisła kontrola finansów. Szczególnie media ostrzegają, że na emeryturze będzie się pobierać tylko część obecnych poborów. Egzystencja na wysokim poziomie wymaga odłożenia pewnej kwoty na kolejne lata. Warto przyjrzeć się kilku metodą, które mogą zapewnić spokój finansowy.

Pasywne źródła dochodów

Z wolnością finansową ma się do czynienia wtedy, gdy przychody ze źródeł pasywnych pokrywają wszystkie wydatki. Dochód z pasywnego źródła, jak sama nazwa wskazuje, nie pochodzi ze stosunku pracy. Czyli są pieniędzmi, które spływają na konto, mimo braku zaangażowania w ich zarobienie. Zalicza się do nich: dochody z praw autorskich, odsetki z lokat, przychody z wynajmu nieruchomości, gruntu, samochodu oraz dywidendy.

Warto pamiętać, że bardzo trudno jest osiągnąć taki stan, np. rozkręcając działalność gospodarczą do tego stopnia, by sama na siebie zarabiała. Z powyższego wynika, iż taki rodzaj wolności finansowej nie jest przeznaczony dla każdego, dlatego lepiej wykonać inne kroki, prowadzące do stabilności finansowej.

Kontrola długów

Najważniejszym wydatkiem, którego trzeba się pozbyć, to dług. Dążenie do niezależności finansowej powinno objawiać się spłatą wszelkich zaległych zobowiązań. Szybsza spłata pożyczki czy kredytu prowadzi do oszczędności na odsetkach, stąd warto myśleć o nadpłacie zobowiązania. Doprowadzi to do posiadania stabilniejszego budżetu w kolejnych latach.

Ścisłe określenie potrzeb

Trzeba mierzyć siły na zamiary. Zbyt rozległe potrzeby będzie ciężko zaspokoić ze wszystkich źródeł dochodu. Przydaje się do tego umiejętność redukcji kosztów życia oraz rozsądnego gospodarowania gotówką. Nie można popaść w skrajność i odmawiać sobie wszystkiego, wystarczy dostosować swoje wymagania do posiadanych funduszy. Jednak w określonych momentach, zakres wydatków będzie ulegać zróżnicowaniu. Dlatego trzeba dobrze kontrolować budżet i działać z dużą dozą elastyczności.

Regulacja kwestii finansowych

Warto gromadzić dokumenty związane z zatrudnieniem oraz akty własności. Należy mieć uregulowane kwestie spadkowe i dbać o to przyszłe składniki majątku. Oszczędności należy lokować w różnych miejscach, regularnie sprawdzając, co się z nimi dzieje i szukając lepszych metod czy korzystniejszego oprocentowania lokaty. Świadomość, co się dzieje z własnością jest jednym z głównych elementów dbania o niezależność finansową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *